Udostępnij za pośrednictwem


HealthCheckEndpointRouteBuilderExtensions Klasa

Definicja

Udostępnia metody rozszerzenia służące IEndpointRouteBuilder do dodawania kontroli kondycji.

public ref class HealthCheckEndpointRouteBuilderExtensions abstract sealed
public static class HealthCheckEndpointRouteBuilderExtensions
type HealthCheckEndpointRouteBuilderExtensions = class
Public Module HealthCheckEndpointRouteBuilderExtensions
Dziedziczenie
HealthCheckEndpointRouteBuilderExtensions

Metody

MapHealthChecks(IEndpointRouteBuilder, String)

Dodaje punkt końcowy kontroli kondycji do IEndpointRouteBuilder elementu z określonym szablonem.

MapHealthChecks(IEndpointRouteBuilder, String, HealthCheckOptions)

Dodaje punkt końcowy kontroli kondycji do IEndpointRouteBuilder elementu z określonym szablonem i opcjami.

Dotyczy