Udostępnij za pośrednictwem


ElementReferenceExtensions Klasa

Definicja

Statyczna klasa, która dodaje metody rozszerzeń do ElementReferenceklasy .

public ref class ElementReferenceExtensions abstract sealed
public static class ElementReferenceExtensions
type ElementReferenceExtensions = class
Public Module ElementReferenceExtensions
Dziedziczenie
ElementReferenceExtensions

Metody

FocusAsync(ElementReference)

Nadaje fokus elementowi, biorąc pod uwagę jego ElementReferenceelement .

FocusAsync(ElementReference, Boolean)

Nadaje fokus elementowi, biorąc pod uwagę jego ElementReferenceelement .

Dotyczy