Udostępnij za pośrednictwem


InputSelect<TValue>.ChildContent Właściwość

Definicja

Pobiera lub ustawia zawartość podrzędną do renderowania wewnątrz elementu select.

public:
 property Microsoft::AspNetCore::Components::RenderFragment ^ ChildContent { Microsoft::AspNetCore::Components::RenderFragment ^ get(); void set(Microsoft::AspNetCore::Components::RenderFragment ^ value); };
[Microsoft.AspNetCore.Components.Parameter]
public Microsoft.AspNetCore.Components.RenderFragment ChildContent { get; set; }
[Microsoft.AspNetCore.Components.Parameter]
public Microsoft.AspNetCore.Components.RenderFragment? ChildContent { get; set; }
[<Microsoft.AspNetCore.Components.Parameter>]
member this.ChildContent : Microsoft.AspNetCore.Components.RenderFragment with get, set
Public Property ChildContent As RenderFragment

Wartość właściwości

Atrybuty

Dotyczy