Udostępnij za pośrednictwem


IHandleEvent Interfejs

Definicja

Interfejs zaimplementowany przez składniki, które odbierają powiadomienia o zmianach stanu.

public interface class IHandleEvent
public interface IHandleEvent
type IHandleEvent = interface
Public Interface IHandleEvent
Pochodne

Metody

HandleEventAsync(EventCallbackWorkItem, Object)

Powiadamia o wyzwoleniu zmiany stanu.

Dotyczy