Udostępnij za pośrednictwem


NavigationException(String) Konstruktor

Definicja

Inicjuje nowe NavigationException wystąpienie.

public:
 NavigationException(System::String ^ uri);
public NavigationException (string uri);
new Microsoft.AspNetCore.Components.NavigationException : string -> Microsoft.AspNetCore.Components.NavigationException
Public Sub New (uri As String)

Parametry

uri
String

Dotyczy