Udostępnij za pośrednictwem


ParameterValue Struktura

Definicja

Reprezentuje pojedynczy parametr dostarczony do obiektu nadrzędnego IComponent w drzewie renderowania.

public value class ParameterValue
public readonly struct ParameterValue
type ParameterValue = struct
Public Structure ParameterValue
Dziedziczenie
ParameterValue

Właściwości

Cascading

Pobiera wartość wskazującą, czy parametr jest kaskadowy, co oznacza, że został dostarczony przez element CascadingValue<TValue>.

Name

Pobiera nazwę parametru.

Value

Pobiera wartość dostarczaną dla parametru .

Dotyczy