Udostępnij za pośrednictwem


RenderTreeDiff.ComponentId Pole

Definicja

Pobiera identyfikator składnika.

public: initonly int ComponentId;
public readonly int ComponentId;
val mutable ComponentId : int
Public ReadOnly ComponentId As Integer 

Wartość pola

Dotyczy