Udostępnij za pośrednictwem


CircuitHandler.OnConnectionUpAsync(Circuit, CancellationToken) Metoda

Definicja

Wywoływane po nawiązaniu połączenia z klientem.

Ta metoda jest wykonywana raz po i raz pierwszy dla OnCircuitOpenedAsync(Circuit, CancellationToken) każdego ponownego połączenia w okresie istnienia obwodu.

public:
 virtual System::Threading::Tasks::Task ^ OnConnectionUpAsync(Microsoft::AspNetCore::Components::Server::Circuits::Circuit ^ circuit, System::Threading::CancellationToken cancellationToken);
public virtual System.Threading.Tasks.Task OnConnectionUpAsync (Microsoft.AspNetCore.Components.Server.Circuits.Circuit circuit, System.Threading.CancellationToken cancellationToken);
abstract member OnConnectionUpAsync : Microsoft.AspNetCore.Components.Server.Circuits.Circuit * System.Threading.CancellationToken -> System.Threading.Tasks.Task
override this.OnConnectionUpAsync : Microsoft.AspNetCore.Components.Server.Circuits.Circuit * System.Threading.CancellationToken -> System.Threading.Tasks.Task
Public Overridable Function OnConnectionUpAsync (circuit As Circuit, cancellationToken As CancellationToken) As Task

Parametry

circuit
Circuit

Element Circuit.

cancellationToken
CancellationToken

Element CancellationToken , który powiadamia o przerwaniu połączenia klienta.

Zwraca

Task reprezentuje operację wykonywania asynchronicznego.

Dotyczy