DataTransfer.Items Właściwość

Definicja

Nadaje tablicę DataTransferItem , która jest listą wszystkich danych przeciągania.

public:
 property cli::array <Microsoft::AspNetCore::Components::Web::DataTransferItem ^> ^ Items { cli::array <Microsoft::AspNetCore::Components::Web::DataTransferItem ^> ^ get(); void set(cli::array <Microsoft::AspNetCore::Components::Web::DataTransferItem ^> ^ value); };
public Microsoft.AspNetCore.Components.Web.DataTransferItem[] Items { get; set; }
member this.Items : Microsoft.AspNetCore.Components.Web.DataTransferItem[] with get, set
Public Property Items As DataTransferItem()

Wartość właściwości

DataTransferItem[]

Dotyczy