Udostępnij za pośrednictwem


DataTransferItem Konstruktor

Definicja

public:
 DataTransferItem();
public DataTransferItem ();
Public Sub New ()

Dotyczy