Udostępnij za pośrednictwem


KeyboardEventArgs.Repeat Właściwość

Definicja

true, jeśli klucz został obniżony na tyle długo, aby wyzwolić powtórzenie klucza, w przeciwnym razie wartość false.

public:
 property bool Repeat { bool get(); void set(bool value); };
public bool Repeat { get; set; }
member this.Repeat : bool with get, set
Public Property Repeat As Boolean

Wartość właściwości

Dotyczy