RemoteAuthenticationResult<TRemoteAuthenticationState> Klasa

Definicja

Reprezentuje wynik operacji uwierzytelniania.

generic <typename TRemoteAuthenticationState>
 where TRemoteAuthenticationState : RemoteAuthenticationStatepublic ref class RemoteAuthenticationResult
public class RemoteAuthenticationResult<TRemoteAuthenticationState> where TRemoteAuthenticationState : RemoteAuthenticationState
type RemoteAuthenticationResult<'RemoteAuthenticationState (requires 'RemoteAuthenticationState :> RemoteAuthenticationState)> = class
Public Class RemoteAuthenticationResult(Of TRemoteAuthenticationState)

Parametry typu

TRemoteAuthenticationState

Typ zachowanego stanu podczas operacji uwierzytelniania.

Dziedziczenie
RemoteAuthenticationResult<TRemoteAuthenticationState>

Konstruktory

RemoteAuthenticationResult<TRemoteAuthenticationState>()

Reprezentuje wynik operacji uwierzytelniania.

Właściwości

ErrorMessage

Pobiera lub ustawia komunikat o błędzie operacji uwierzytelniania, która zakończyła się niepowodzeniem.

State

Pobiera lub ustawia zachowany stan pomyślnego uwierzytelniania.

Status

Pobiera lub ustawia stan operacji uwierzytelniania. Stan może być jednym z RemoteAuthenticationStatus.

Dotyczy