Udostępnij za pośrednictwem


ITransferFormatFeature Interfejs

Definicja

Pobiera format transferu protokołu.

public interface class ITransferFormatFeature
public interface ITransferFormatFeature
type ITransferFormatFeature = interface
Public Interface ITransferFormatFeature

Właściwości

ActiveFormat

Pobiera lub ustawia aktywny TransferFormatelement .

SupportedFormats

Pobiera obsługiwany element TransferFormat.

Dotyczy