Udostępnij za pośrednictwem


IDisableCorsAttribute Interfejs

Definicja

Interfejs, który może służyć do identyfikowania typu, który dostarcza metdata do wyłączania mechanizmu cors dla zasobu.

public interface class IDisableCorsAttribute
public interface class IDisableCorsAttribute : Microsoft::AspNetCore::Cors::Infrastructure::ICorsMetadata
public interface IDisableCorsAttribute
public interface IDisableCorsAttribute : Microsoft.AspNetCore.Cors.Infrastructure.ICorsMetadata
type IDisableCorsAttribute = interface
type IDisableCorsAttribute = interface
    interface ICorsMetadata
Public Interface IDisableCorsAttribute
Public Interface IDisableCorsAttribute
Implements ICorsMetadata
Pochodne
Implementuje

Dotyczy