Udostępnij za pośrednictwem


ManagedAuthenticatedEncryptionSettings Konstruktor

Definicja

public:
 ManagedAuthenticatedEncryptionSettings();
public ManagedAuthenticatedEncryptionSettings ();
Public Sub New ()

Dotyczy