Udostępnij za pośrednictwem


DataProtectionCommonExtensions.Protect(IDataProtector, String) Metoda

Definicja

Kryptograficznie chroni element danych w postaci zwykłego tekstu.

public:
[System::Runtime::CompilerServices::Extension]
 static System::String ^ Protect(Microsoft::AspNetCore::DataProtection::IDataProtector ^ protector, System::String ^ plaintext);
public static string Protect (this Microsoft.AspNetCore.DataProtection.IDataProtector protector, string plaintext);
static member Protect : Microsoft.AspNetCore.DataProtection.IDataProtector * string -> string
<Extension()>
Public Function Protect (protector As IDataProtector, plaintext As String) As String

Parametry

protector
IDataProtector

Funkcja ochrony danych do użycia na potrzeby tej operacji.

plaintext
String

Dane w postaci zwykłego tekstu do ochrony.

Zwraca

Chroniona forma danych w postaci zwykłego tekstu.

Dotyczy