Udostępnij za pośrednictwem


LogPage.LogRow(LogInfo, Int32) Metoda

Definicja

public:
 Microsoft::AspNetCore::DiagnosticsViewPage::Views::HelperResult ^ LogRow(Microsoft::AspNetCore::Diagnostics::Elm::LogInfo ^ log, int level);
public Microsoft.AspNetCore.DiagnosticsViewPage.Views.HelperResult LogRow (Microsoft.AspNetCore.Diagnostics.Elm.LogInfo log, int level);
member this.LogRow : Microsoft.AspNetCore.Diagnostics.Elm.LogInfo * int -> Microsoft.AspNetCore.DiagnosticsViewPage.Views.HelperResult
Public Function LogRow (log As LogInfo, level As Integer) As HelperResult

Parametry

log
LogInfo
level
Int32

Zwraca

Dotyczy