Microsoft.AspNetCore.Diagnostics.Elm Przestrzeń nazw

Klasy

ActivityContext
ElmCaptureMiddleware

Włącza usługę rejestrowania elm.

ElmLogger
ElmLoggerProvider
ElmOptions

Opcje programu ElmMiddleware

ElmPageMiddleware

Włącza wyświetlanie dzienników przechwyconych przez element ElmCaptureMiddleware.

ElmScope
ElmStore
HttpInfo
LogInfo
ScopeNode
ViewOptions

Opcje wyświetlania dzienników wiązów.