Udostępnij za pośrednictwem


Microsoft.AspNetCore.Diagnostics.EntityFrameworkCore Przestrzeń nazw

Zawiera typy związane z przechwytywaniem i raportowaniem diagnostyki dla platformy Entity Framework Core w ASP.NET Core.

Klasy

DatabaseDeveloperPageExceptionFilter

Element IDeveloperPageExceptionFilter , który przechwytuje wyjątki związane z bazą danych, które można rozwiązać za pomocą migracji programu Entity Framework. W przypadku wystąpienia tych wyjątków odpowiedź HTML ze szczegółowymi informacjami na temat możliwych akcji w celu rozwiązania problemu jest generowana.

DatabaseErrorPageMiddleware

Przechwytuje synchroniczne i asynchroniczne wyjątki związane z bazą danych z potoku, które mogą zostać rozwiązane przy użyciu migracji programu Entity Framework. W przypadku wystąpienia tych wyjątków odpowiedź HTML ze szczegółami możliwych akcji w celu rozwiązania problemu jest generowana.

MigrationsEndPointMiddleware

Przetwarza żądania wykonania operacji migracji. Oprogramowanie pośredniczące będzie nasłuchiwać żądań do ścieżki skonfigurowanej w podanych opcjach.

Uwagi

Aby uzyskać więcej informacji na temat obsługi błędów bazy danych, zobacz stronę Błąd bazy danych.