Udostępnij za pośrednictwem


StackFrame.PreContextCode Właściwość

Definicja

Wiersze kodu przed rzeczywistymi wierszami błędów.

public:
 property System::Collections::Generic::IEnumerable<System::String ^> ^ PreContextCode { System::Collections::Generic::IEnumerable<System::String ^> ^ get(); void set(System::Collections::Generic::IEnumerable<System::String ^> ^ value); };
public System.Collections.Generic.IEnumerable<string> PreContextCode { get; set; }
member this.PreContextCode : seq<string> with get, set
Public Property PreContextCode As IEnumerable(Of String)

Wartość właściwości

Dotyczy