Udostępnij za pośrednictwem


GrpcJsonTranscodingOptions.JsonSettings Właściwość

Definicja

public Microsoft.AspNetCore.Grpc.JsonTranscoding.GrpcJsonSettings JsonSettings { get; set; }
member this.JsonSettings : Microsoft.AspNetCore.Grpc.JsonTranscoding.GrpcJsonSettings with get, set
Public Property JsonSettings As GrpcJsonSettings

Wartość właściwości

Dotyczy