Udostępnij za pośrednictwem


AppServicesWebHostBuilderExtensions Klasa

Definicja

Metoda rozszerzenia umożliwiająca dodanie integracji usługi Azure AppServices do aplikacji.

public ref class AppServicesWebHostBuilderExtensions abstract sealed
public static class AppServicesWebHostBuilderExtensions
type AppServicesWebHostBuilderExtensions = class
Public Module AppServicesWebHostBuilderExtensions
Dziedziczenie
AppServicesWebHostBuilderExtensions

Metody

UseAzureAppServices(IWebHostBuilder)

Konfiguruje aplikację do korzystania z integracji usługi Azure AppServices.

Dotyczy