Udostępnij za pośrednictwem


IWebHostBuilder.UseLoggerFactory(ILoggerFactory) Metoda

Definicja

Określ element ILoggerFactory , który ma być używany przez hosta internetowego.

public:
 Microsoft::AspNetCore::Hosting::IWebHostBuilder ^ UseLoggerFactory(Microsoft::Extensions::Logging::ILoggerFactory ^ loggerFactory);
public Microsoft.AspNetCore.Hosting.IWebHostBuilder UseLoggerFactory (Microsoft.Extensions.Logging.ILoggerFactory loggerFactory);
abstract member UseLoggerFactory : Microsoft.Extensions.Logging.ILoggerFactory -> Microsoft.AspNetCore.Hosting.IWebHostBuilder
Public Function UseLoggerFactory (loggerFactory As ILoggerFactory) As IWebHostBuilder

Parametry

loggerFactory
ILoggerFactory

Element ILoggerFactory do użycia.

Zwraca

Element IWebHostBuilder.

Dotyczy