Udostępnij za pośrednictwem


DefaultHttpContext.Abort Metoda

Definicja

Przerywa połączenie bazowe tego żądania.

public:
 override void Abort();
public override void Abort ();
override this.Abort : unit -> unit
Public Overrides Sub Abort ()

Dotyczy