Udostępnij za pośrednictwem


IAcceptsMetadata Interfejs

Definicja

Interfejs do akceptowania typów nośników żądań.

public interface IAcceptsMetadata
type IAcceptsMetadata = interface
Public Interface IAcceptsMetadata
Pochodne

Właściwości

ContentTypes

Pobiera listę dozwolonych typów zawartości żądań. Jeśli żądanie przychodzące zawiera Content-Type, a typ zawartości nie jest jedną z tych wartości, żądanie zostanie odrzucone z odpowiedzią 415. Jeśli żądanie przychodzące nie zawiera nagłówka Content-Type, sprawdzanie typu zawartości zostanie pominięte.

IsOptional

Pobiera wartość określającą, czy treść żądania jest opcjonalna.

RequestType

Pobiera typ odczytywany z żądania.

Dotyczy