Udostępnij za pośrednictwem


PathString.Empty Pole

Definicja

Reprezentuje pustą ścieżkę. To pole jest tylko do odczytu.

public: static initonly Microsoft::AspNetCore::Http::PathString Empty;
public static readonly Microsoft.AspNetCore.Http.PathString Empty;
 staticval mutable Empty : Microsoft.AspNetCore.Http.PathString
Public Shared ReadOnly Empty As PathString 

Wartość pola

Dotyczy