Udostępnij za pośrednictwem


StatusCodes.Status226IMUsed Pole

Definicja

Kod stanu HTTP 226.

public: int Status226IMUsed = 226;
public const int Status226IMUsed = 226;
val mutable Status226IMUsed : int
Public Const Status226IMUsed As Integer  = 226

Wartość pola

Value = 226

Dotyczy