Udostępnij za pośrednictwem


UserStore<TUser,TRole,TContext,TKey,TUserClaim,TUserRole,TUserLogin,TUserToken,TRoleClaim>.FindTokenAsync Metoda

Definicja

Znajdź token użytkownika, jeśli istnieje.

protected:
 override System::Threading::Tasks::Task<TUserToken> ^ FindTokenAsync(TUser user, System::String ^ loginProvider, System::String ^ name, System::Threading::CancellationToken cancellationToken);
protected override System.Threading.Tasks.Task<TUserToken> FindTokenAsync (TUser user, string loginProvider, string name, System.Threading.CancellationToken cancellationToken);
protected override System.Threading.Tasks.Task<TUserToken?> FindTokenAsync (TUser user, string loginProvider, string name, System.Threading.CancellationToken cancellationToken);
override this.FindTokenAsync : 'User * string * string * System.Threading.CancellationToken -> System.Threading.Tasks.Task<'UserToken (requires 'UserToken :> Microsoft.AspNetCore.Identity.IdentityUserToken<'Key> and 'UserToken : (new : unit -> 'UserToken))>
Protected Overrides Function FindTokenAsync (user As TUser, loginProvider As String, name As String, cancellationToken As CancellationToken) As Task(Of TUserToken)

Parametry

user
TUser

Właściciel tokenu.

loginProvider
String

Dostawca logowania dla tokenu.

name
String

Nazwa tokenu.

cancellationToken
CancellationToken

Używane CancellationToken do propagowania powiadomień, które należy anulować operacji.

Zwraca

Task<TUserToken>

Token użytkownika, jeśli istnieje.

Dotyczy