Udostępnij za pośrednictwem


IPasswordHasher<TUser>.VerifyHashedPassword Metoda

Definicja

Zwraca wartość PasswordVerificationResult wskazującą wynik porównania skrótów haseł.

public:
 Microsoft::AspNetCore::Identity::PasswordVerificationResult VerifyHashedPassword(TUser user, System::String ^ hashedPassword, System::String ^ providedPassword);
public Microsoft.AspNetCore.Identity.PasswordVerificationResult VerifyHashedPassword (TUser user, string hashedPassword, string providedPassword);
abstract member VerifyHashedPassword : 'User * string * string -> Microsoft.AspNetCore.Identity.PasswordVerificationResult
Public Function VerifyHashedPassword (user As TUser, hashedPassword As String, providedPassword As String) As PasswordVerificationResult

Parametry

user
TUser

Użytkownik, którego hasło powinno zostać zweryfikowane.

hashedPassword
String

Wartość skrótu dla hasła przechowywanego przez użytkownika.

providedPassword
String

Hasło podane do porównania.

Zwraca

Element PasswordVerificationResult wskazujący wynik porównania skrótów haseł.

Uwagi

Implementacje tej metody powinny być spójne w czasie.

Dotyczy