Udostępnij za pośrednictwem


IPersonalDataProtector Interfejs

Definicja

Zapewnia abstrakcję używaną do szyfrowania danych osobowych.

public interface class IPersonalDataProtector
public interface IPersonalDataProtector
type IPersonalDataProtector = interface
Public Interface IPersonalDataProtector
Pochodne

Metody

Protect(String)

Ochrona danych.

Unprotect(String)

Usuń ochronę danych.

Dotyczy