Udostępnij za pośrednictwem


IUserClaimsPrincipalFactory<TUser> Interfejs

Definicja

Zapewnia abstrakcję dla fabryki w celu utworzenia elementu ClaimsPrincipal na podstawie użytkownika.

generic <typename TUser>
 where TUser : classpublic interface class IUserClaimsPrincipalFactory
public interface IUserClaimsPrincipalFactory<TUser> where TUser : class
type IUserClaimsPrincipalFactory<'User (requires 'User : null)> = interface
Public Interface IUserClaimsPrincipalFactory(Of TUser)

Parametry typu

TUser

Typ hermetyzuje użytkownika.

Pochodne

Metody

CreateAsync(TUser)

Tworzy obiekt ClaimsPrincipal na podstawie asynchronicznego użytkownika.

Dotyczy