Udostępnij za pośrednictwem


IUserConfirmation<TUser>.IsConfirmedAsync Metoda

Definicja

Określa, czy określony user jest potwierdzony.

public:
 System::Threading::Tasks::Task<bool> ^ IsConfirmedAsync(Microsoft::AspNetCore::Identity::UserManager<TUser> ^ manager, TUser user);
public System.Threading.Tasks.Task<bool> IsConfirmedAsync (Microsoft.AspNetCore.Identity.UserManager<TUser> manager, TUser user);
abstract member IsConfirmedAsync : Microsoft.AspNetCore.Identity.UserManager<'User (requires 'User : null)> * 'User -> System.Threading.Tasks.Task<bool>
Public Function IsConfirmedAsync (manager As UserManager(Of TUser), user As TUser) As Task(Of Boolean)

Parametry

manager
UserManager<TUser>

Element , który może służyć do pobierania UserManager<TUser> właściwości użytkownika.

user
TUser

Użytkownik.

Zwraca

Czy użytkownik jest potwierdzony.

Dotyczy