Udostępnij za pośrednictwem


IUserRoleStore<TUser>.IsInRoleAsync Metoda

Definicja

Zwraca flagę wskazującą, czy określony user jest elementem członkowskim danej nazwanej roli.

public:
 System::Threading::Tasks::Task<bool> ^ IsInRoleAsync(TUser user, System::String ^ roleName, System::Threading::CancellationToken cancellationToken);
public System.Threading.Tasks.Task<bool> IsInRoleAsync (TUser user, string roleName, System.Threading.CancellationToken cancellationToken);
abstract member IsInRoleAsync : 'User * string * System.Threading.CancellationToken -> System.Threading.Tasks.Task<bool>
Public Function IsInRoleAsync (user As TUser, roleName As String, cancellationToken As CancellationToken) As Task(Of Boolean)

Parametry

user
TUser

Użytkownik, którego członkostwo w roli powinno być zaznaczone.

roleName
String

Nazwa roli do sprawdzenia.

cancellationToken
CancellationToken

Używane CancellationToken do propagowania powiadomień, które należy anulować operacji.

Zwraca

Reprezentuje Task operację asynchroniczną zawierającą flagę wskazującą, czy określony user jest elementem członkowskim nazwanej roli.

Dotyczy