Udostępnij za pośrednictwem


SignInManager<TUser>.CheckPasswordSignInAsync Metoda

Definicja

Próbuje zalogować się przy użyciu hasła dla użytkownika.

public:
 virtual System::Threading::Tasks::Task<Microsoft::AspNetCore::Identity::SignInResult ^> ^ CheckPasswordSignInAsync(TUser user, System::String ^ password, bool lockoutOnFailure);
public virtual System.Threading.Tasks.Task<Microsoft.AspNetCore.Identity.SignInResult> CheckPasswordSignInAsync (TUser user, string password, bool lockoutOnFailure);
abstract member CheckPasswordSignInAsync : 'User * string * bool -> System.Threading.Tasks.Task<Microsoft.AspNetCore.Identity.SignInResult>
override this.CheckPasswordSignInAsync : 'User * string * bool -> System.Threading.Tasks.Task<Microsoft.AspNetCore.Identity.SignInResult>
Public Overridable Function CheckPasswordSignInAsync (user As TUser, password As String, lockoutOnFailure As Boolean) As Task(Of SignInResult)

Parametry

user
TUser

Użytkownik, który ma się zalogować.

password
String

Hasło do próby zalogowania się przy użyciu.

lockoutOnFailure
Boolean

Flaga wskazująca, czy konto użytkownika powinno być zablokowane, jeśli logowanie nie powiedzie się.

Zwraca

Obiekt zadania reprezentujący operację asynchroniczną zawierającą element dla próby logowania.

Dotyczy