Udostępnij za pośrednictwem


SignInManager<TUser>.ForgetTwoFactorClientAsync Metoda

Definicja

Czyści flagę "Zapamiętaj tę flagę przeglądarki" z bieżącej przeglądarki jako operację asynchroniczną.

public:
 virtual System::Threading::Tasks::Task ^ ForgetTwoFactorClientAsync();
public virtual System.Threading.Tasks.Task ForgetTwoFactorClientAsync ();
abstract member ForgetTwoFactorClientAsync : unit -> System.Threading.Tasks.Task
override this.ForgetTwoFactorClientAsync : unit -> System.Threading.Tasks.Task
Public Overridable Function ForgetTwoFactorClientAsync () As Task

Zwraca

Obiekt zadania reprezentujący operację asynchroniczną.

Dotyczy