Udostępnij za pośrednictwem


TestLogger<TName> Klasa

Definicja

Rejestrator testowy.

generic <typename TName>
public ref class TestLogger : Microsoft::AspNetCore::Identity::Test::ITestLogger, Microsoft::Extensions::Logging::ILogger<TName>
public class TestLogger<TName> : Microsoft.AspNetCore.Identity.Test.ITestLogger, Microsoft.Extensions.Logging.ILogger<TName>
type TestLogger<'Name> = class
    interface ILogger<'Name>
    interface ILogger
    interface ITestLogger
Public Class TestLogger(Of TName)
Implements ILogger(Of TName), ITestLogger

Parametry typu

TName
Dziedziczenie
TestLogger<TName>
Implementuje

Konstruktory

TestLogger<TName>()

Rejestrator testowy.

Właściwości

LogMessages

komunikaty dziennika.

Metody

BeginScope<TState>(TState)

Rejestrator testowy.

IsEnabled(LogLevel)

Rejestrator testowy.

Log<TState>(LogLevel, EventId, TState, Exception, Func<TState,Exception,String>)

Rejestrator testowy.

Dotyczy