Udostępnij za pośrednictwem


LoginModel.InputModel Klasa

Definicja

Ten interfejs API obsługuje domyślną infrastrukturę interfejsu użytkownika ASP.NET Core Identity i nie jest przeznaczony do użycia bezpośrednio z poziomu kodu. Ten interfejs API może ulec zmianie lub zostać usunięty w przyszłych wersjach.

public class LoginModel.InputModel
type LoginModel.InputModel = class
Public Class LoginModel.InputModel
Dziedziczenie
LoginModel.InputModel

Konstruktory

LoginModel.InputModel()

Ten interfejs API obsługuje domyślną infrastrukturę interfejsu użytkownika ASP.NET Core Identity i nie jest przeznaczony do użycia bezpośrednio z poziomu kodu. Ten interfejs API może ulec zmianie lub zostać usunięty w przyszłych wersjach.

Właściwości

Email

Ten interfejs API obsługuje domyślną infrastrukturę interfejsu użytkownika ASP.NET Core Identity i nie jest przeznaczony do użycia bezpośrednio z poziomu kodu. Ten interfejs API może ulec zmianie lub zostać usunięty w przyszłych wersjach.

Password

Ten interfejs API obsługuje domyślną infrastrukturę interfejsu użytkownika ASP.NET Core Identity i nie jest przeznaczony do użycia bezpośrednio z poziomu kodu. Ten interfejs API może ulec zmianie lub zostać usunięty w przyszłych wersjach.

RememberMe

Ten interfejs API obsługuje domyślną infrastrukturę interfejsu użytkownika ASP.NET Core Identity i nie jest przeznaczony do użycia bezpośrednio z poziomu kodu. Ten interfejs API może ulec zmianie lub zostać usunięty w przyszłych wersjach.

Dotyczy