Udostępnij za pośrednictwem


SetPasswordModel.InputModel Klasa

Definicja

Ten interfejs API obsługuje domyślną infrastrukturę interfejsu użytkownika ASP.NET Core Identity i nie jest przeznaczony do użycia bezpośrednio z poziomu kodu. Ten interfejs API może ulec zmianie lub zostać usunięty w przyszłych wersjach.

public class SetPasswordModel.InputModel
type SetPasswordModel.InputModel = class
Public Class SetPasswordModel.InputModel
Dziedziczenie
SetPasswordModel.InputModel

Konstruktory

SetPasswordModel.InputModel()

Ten interfejs API obsługuje domyślną infrastrukturę interfejsu użytkownika ASP.NET Core Identity i nie jest przeznaczony do użycia bezpośrednio z poziomu kodu. Ten interfejs API może ulec zmianie lub zostać usunięty w przyszłych wersjach.

Właściwości

ConfirmPassword

Ten interfejs API obsługuje domyślną infrastrukturę interfejsu użytkownika ASP.NET Core Identity i nie jest przeznaczony do użycia bezpośrednio z poziomu kodu. Ten interfejs API może ulec zmianie lub zostać usunięty w przyszłych wersjach.

NewPassword

Ten interfejs API obsługuje domyślną infrastrukturę interfejsu użytkownika ASP.NET Core Identity i nie jest przeznaczony do użycia bezpośrednio z poziomu kodu. Ten interfejs API może ulec zmianie lub zostać usunięty w przyszłych wersjach.

Dotyczy