Udostępnij za pośrednictwem


UserManager<TUser>.KeyNormalizer Właściwość

Definicja

Służy ILookupNormalizer do normalizacji elementów, takich jak nazwy użytkowników i ról.

protected public:
 property Microsoft::AspNetCore::Identity::ILookupNormalizer ^ KeyNormalizer { Microsoft::AspNetCore::Identity::ILookupNormalizer ^ get(); void set(Microsoft::AspNetCore::Identity::ILookupNormalizer ^ value); };
public:
 property Microsoft::AspNetCore::Identity::ILookupNormalizer ^ KeyNormalizer { Microsoft::AspNetCore::Identity::ILookupNormalizer ^ get(); void set(Microsoft::AspNetCore::Identity::ILookupNormalizer ^ value); };
protected internal Microsoft.AspNetCore.Identity.ILookupNormalizer KeyNormalizer { get; set; }
public Microsoft.AspNetCore.Identity.ILookupNormalizer KeyNormalizer { get; set; }
member this.KeyNormalizer : Microsoft.AspNetCore.Identity.ILookupNormalizer with get, set
Protected Friend Property KeyNormalizer As ILookupNormalizer
Public Property KeyNormalizer As ILookupNormalizer

Wartość właściwości

Dotyczy