Udostępnij za pośrednictwem


Microsoft.AspNetCore.MiddlewareAnalysis Przestrzeń nazw

Zawiera typy związane z analizowaniem oprogramowania pośredniczącego przy użyciu polecenia AnalysisMiddleware.

Klasy

AnalysisBuilder

IApplicationBuilder Dekorator używany do AnalysisStartupFilter dodawania AnalysisMiddleware przed i po sobie oprogramowania pośredniczącego w potoku.

AnalysisMiddleware

Oprogramowanie pośredniczące, które jest wstawione przed i po sobie innym oprogramowaniem pośredniczącym w potoku AnalysisBuilder , aby zalogować się do innego DiagnosticSource , gdy inne oprogramowanie pośredniczące rozpoczyna się, kończy i zgłasza.

AnalysisStartupFilter

Element IStartupFilter , który konfiguruje potok oprogramowania pośredniczącego w celu zalogowania się do programu po uruchomieniu oprogramowania pośredniczącego DiagnosticSource , zakończeniu i wyrzuceniu.