Udostępnij za pośrednictwem


ActionModel.ActionMethod Właściwość

Definicja

Pobiera akcję MethodInfo.

public:
 property System::Reflection::MethodInfo ^ ActionMethod { System::Reflection::MethodInfo ^ get(); };
public System.Reflection.MethodInfo ActionMethod { get; }
member this.ActionMethod : System.Reflection.MethodInfo
Public ReadOnly Property ActionMethod As MethodInfo

Wartość właściwości

Dotyczy