Udostępnij za pośrednictwem


ConsumesAttribute.IAcceptsMetadata.ContentTypes Właściwość

Definicja

System.Collections.Generic.IReadOnlyList<string> Microsoft.AspNetCore.Http.Metadata.IAcceptsMetadata.ContentTypes { get; }
member this.Microsoft.AspNetCore.Http.Metadata.IAcceptsMetadata.ContentTypes : System.Collections.Generic.IReadOnlyList<string>
 ReadOnly Property ContentTypes As IReadOnlyList(Of String) Implements IAcceptsMetadata.ContentTypes

Wartość właściwości

Implementuje

Dotyczy