Udostępnij za pośrednictwem


IAntiforgeryValidationFailedResult Interfejs

Definicja

IActionResult Reprezentuje element, który jest używany, gdy walidacja ochrony przed awarią nie powiodła się. Można to dopasować do filtrów wyników MVC w celu przetworzenia niepowodzenia walidacji.

public interface class IAntiforgeryValidationFailedResult : Microsoft::AspNetCore::Mvc::IActionResult
public interface IAntiforgeryValidationFailedResult : Microsoft.AspNetCore.Mvc.IActionResult
type IAntiforgeryValidationFailedResult = interface
    interface IActionResult
Public Interface IAntiforgeryValidationFailedResult
Implements IActionResult
Pochodne
Implementuje

Metody

ExecuteResultAsync(ActionContext)

Wykonuje operację wynikową metody akcji asynchronicznie. Ta metoda jest wywoływana przez MVC w celu przetworzenia wyniku metody akcji.

(Odziedziczone po IActionResult)

Dotyczy