Udostępnij za pośrednictwem


BeforePageFilterOnPageHandlerExecutingEventData Konstruktor

Definicja

Inicjuje nowe wystąpienie klasy BeforePageFilterOnPageHandlerExecutingEventData.

public:
 BeforePageFilterOnPageHandlerExecutingEventData(Microsoft::AspNetCore::Mvc::RazorPages::CompiledPageActionDescriptor ^ actionDescriptor, Microsoft::AspNetCore::Mvc::Filters::PageHandlerExecutingContext ^ handlerExecutingContext, Microsoft::AspNetCore::Mvc::Filters::IPageFilter ^ filter);
public BeforePageFilterOnPageHandlerExecutingEventData (Microsoft.AspNetCore.Mvc.RazorPages.CompiledPageActionDescriptor actionDescriptor, Microsoft.AspNetCore.Mvc.Filters.PageHandlerExecutingContext handlerExecutingContext, Microsoft.AspNetCore.Mvc.Filters.IPageFilter filter);
new Microsoft.AspNetCore.Mvc.Diagnostics.BeforePageFilterOnPageHandlerExecutingEventData : Microsoft.AspNetCore.Mvc.RazorPages.CompiledPageActionDescriptor * Microsoft.AspNetCore.Mvc.Filters.PageHandlerExecutingContext * Microsoft.AspNetCore.Mvc.Filters.IPageFilter -> Microsoft.AspNetCore.Mvc.Diagnostics.BeforePageFilterOnPageHandlerExecutingEventData
Public Sub New (actionDescriptor As CompiledPageActionDescriptor, handlerExecutingContext As PageHandlerExecutingContext, filter As IPageFilter)

Parametry

handlerExecutingContext
PageHandlerExecutingContext

Element PageHandlerExecutingContext.

filter
IPageFilter

Element IPageFilter.

Dotyczy