Udostępnij za pośrednictwem


MediaTypeCollection Konstruktor

Definicja

Inicjuje nowe wystąpienie klasy MediaTypeCollection.

public:
 MediaTypeCollection();
public MediaTypeCollection ();
Public Sub New ()

Dotyczy