Udostępnij za pośrednictwem


XmlSerializerInputFormatter.GetSerializableType(Type) Metoda

Definicja

Pobiera typ, do którego kod XML będzie deserializowany.

protected:
 virtual Type ^ GetSerializableType(Type ^ declaredType);
protected virtual Type GetSerializableType (Type declaredType);
abstract member GetSerializableType : Type -> Type
override this.GetSerializableType : Type -> Type
Protected Overridable Function GetSerializableType (declaredType As Type) As Type

Parametry

declaredType
Type

Zadeklarowany typ.

Zwraca

Typ, do którego zostanie zdeserializowany kod XML.

Dotyczy