Udostępnij za pośrednictwem


IParameterInfoParameterDescriptor Interfejs

Definicja

A ParameterDescriptor dla parametrów akcji.

public interface class IParameterInfoParameterDescriptor
public interface IParameterInfoParameterDescriptor
type IParameterInfoParameterDescriptor = interface
Public Interface IParameterInfoParameterDescriptor
Pochodne

Właściwości

ParameterInfo

Pobiera klasę ParameterInfo.

Dotyczy