Udostępnij za pośrednictwem


IViewComponentResult.Execute(ViewComponentContext) Metoda

Definicja

Wykonuje wynik ViewComponent przy użyciu określonego contextelementu .

public:
 void Execute(Microsoft::AspNetCore::Mvc::ViewComponents::ViewComponentContext ^ context);
public void Execute (Microsoft.AspNetCore.Mvc.ViewComponents.ViewComponentContext context);
abstract member Execute : Microsoft.AspNetCore.Mvc.ViewComponents.ViewComponentContext -> unit
Public Sub Execute (context As ViewComponentContext)

Parametry

context
ViewComponentContext

Element ViewComponentContext dla bieżącego wykonania składnika.

Dotyczy