Udostępnij za pośrednictwem


HeaderModelBinderProvider Klasa

Definicja

Element IModelBinderProvider dla wartości nagłówka powiązania.

public ref class HeaderModelBinderProvider : Microsoft::AspNetCore::Mvc::ModelBinding::IModelBinderProvider
public class HeaderModelBinderProvider : Microsoft.AspNetCore.Mvc.ModelBinding.IModelBinderProvider
type HeaderModelBinderProvider = class
    interface IModelBinderProvider
Public Class HeaderModelBinderProvider
Implements IModelBinderProvider
Dziedziczenie
HeaderModelBinderProvider
Implementuje

Konstruktory

HeaderModelBinderProvider()

Element IModelBinderProvider dla wartości nagłówka powiązania.

Metody

GetBinder(ModelBinderProviderContext)

Tworzy obiekt IModelBinder na podstawie .ModelBinderProviderContext

Dotyczy