Udostępnij za pośrednictwem


IModelBinderFactory Interfejs

Definicja

Abstrakcja fabryki do tworzenia IModelBinder wystąpień.

public interface class IModelBinderFactory
public interface IModelBinderFactory
type IModelBinderFactory = interface
Public Interface IModelBinderFactory
Pochodne

Metody

CreateBinder(ModelBinderFactoryContext)

Tworzy nowy adres IModelBinder.

Dotyczy